INICI QUI SOM SERVEIS CARNETS TROBANīS CONTACTE
© Todos los de Derechos reservados 2020

POLÍTICA PRIVACITAT

Según lo establecido en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), les proporcionamos

la Información Detallada de Protección de Datos que se expone a continuación:

Responsable:

Raó Social: Autoescola Guinardó, Ana Castellnou

N.I.F.: 38126402S

Adreça: Rambla Volart, 19 baixos, 08041 - Barcelona

Correu electrònic: info@autoescolaguinardo.cat

L'informem que les dades recollides de caràcter personal, seran incorporades a un

fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la

informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis

COOKIES

LA TEVA PRIVACITAT ÉS IMPORTANT PER A NOSALTRES

Nosaltres i els nostres socis utilitzem tecnologies, com les cookies, i processem dades

personals, com les adresses IP y els identificadors de cookies, per a personalitzar anuncis

i el contingut i obtenir informació sobre les audiències que van veure els anuncis i el

contingut. Faci clic a continuació per autoritzar l’ús d’aquesta tecnologia i el processament

de les seves dades personals per aquests fins. Pot canviar d’opinió i canviar les seves

opcions de consentiment en qualsevol moment al tornar a aquest lloc.

SEGUIR NAVEGANT (aquí posar enllaç per entrar a la web)

Més informació (aquí posar enllaç a la Política de Privacitat i Avís legal)

del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la

relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Les Dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web, així com l'oferta

de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a

l'interessat.

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La

retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el

consentiment previ a la seva retirada.

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Autoescola

Guinardó estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a

accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades

inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les

dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de

les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la

defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació

particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades. L’Autoescola

Guinardó deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o

l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li

incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre-les o sol·licitar que se les

proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de

dades).

En determinades circumstàncies, l'informem que té dret a no ser objecte d'una

decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de

perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de

manera similar.

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’

11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els

proporcionem a continuació la informació relativa al titular de la pàgina web:

Titular: Ana Castellnou (en endavant, el “Titular”)

NIF/CIF: 38126402S

Adreça: Rambla Volart, 19 baixos 08041 BARCELONA

Correu electrònic:: info@autoescolaguinardo.cat

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense

perjudici que el Titular es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i

contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o

utilització. L'accés i/o utilització del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les

seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se

sotmès a determinades condicions específiques.

A l'efecte de la interpretació del present Avís Legal, s'entén que una persona passa

a ser usuària (en endavant, "Usuari" o "Usuaris") en el moment en què aquesta

accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web.

El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en

fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar

continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el Titular es

compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar

o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i

l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per

fallades o dolentes configuracions de programari instal·lat a l'ordinador de l'Usuari.

S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi

quan l'Usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència

d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web.

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les

presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'Usuari manifesta

que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que

pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar,

divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o

qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre,

destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de

telecomunicacions.

Pel que fa a la Protecció de les Dades Personals:

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL

PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la

lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia

dels drets digitals totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització

del lloc web, seran tractades de conformitat amb el disposat en la nostra Política de

Privacitat.

En tot cas, queda prohibit l'accés i navegació en el Lloc Web per part dels menors

d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors

o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes

que portin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent. En tot

cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb

autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat

Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la

comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat

o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol

suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics

o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat

intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web, corresponen exclusivament

al Titular sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació

reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els

mateixos.

Aquest lloc web es regeix per la legislació vigent a Espanya.

El Titular i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se

de la interpretació i aplicació de el present Avís Legal a la jurisdicció dels Jutjats i

Tribunals de Barcelona, amb renúncia al seu fur propi si n'hi ha.